آغاز مرحله جدید باشگاه اجتماعی همسران مشهدی

آغاز مرحله جدید باشگاه اجتماعی همسران مشهدی

معاون اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد گفت: مرحله سوم باشگاه اجتماعی همسران مشهدی، با برگزاری اردو و همایش‌های آموزشی وارد مرحله جدیدی شد. مهدی ابراهیمی از آغاز مرحله جدید باشگاه اجتماعی همسران مشهدی «باهم» خبر داد و اظهار کرد: در راستای تحکیم بنیان خانواده و کیفیت‌ بخشی به زندگی زوجین