مفهوم خیره کننده مرسدس ویژن One-Eleven یک C111 است که دوباره متولد شد

مفهوم خیره کننده مرسدس ویژن One-Eleven یک C111 است که دوباره متولد شد

  گوردن واگنر، مدیر ارشد طراحی مرسدس در حال شیطونی است. همانطور که او چشمانش را به Vision One-Eleven می اندازد – خودرویی که به قدری پایین است که ما بلندتر از آن هستیم که حتی روی صندلی نشسته باشیم – او در مورد وظیفه ای که باید انجام دهد کاملاً آگاه است. «رترو آن