ضرورت به کارگیری اقتدار پلیس راهور برای اعمال قانون با متخلفان رانندگی

ضرورت به کارگیری اقتدار پلیس راهور برای اعمال قانون با متخلفان رانندگی

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر کرج گفت: مجموعه راهور اگر نقش و اقتدار خود را در طرح های ترافیکی کمتر کند قطعاَ شهروندان در تردد درون شهری دچار مشکل می شوند. علیرضا رحیمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر کرج با بیان این که یکی از دستگاه های